Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malé Kosihy - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Malé Kesy
Lokalita
obec Malé Kosihy, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne románska rotunda z 12. storočia s rozšírenou apsidou a samostatne stojacou románskou vežou niekdajšej ohradenej pevnôstky. K rotunde koncom 18. alebo začiatkom 19. storočia pristavali pozdĺžnu loď zo sekundárne použitých veľkých románskych kvádrov, ktorá spojila izolovanú vežu v jeden celok s rotundou. [1]
 

Vnútorný priestor rotundy rozširujú slepé arkády, na ktorých spočíva kupola. V pozdĺžnej lodi sú dve polia pruskej klenby. Na rotunde a v jej apside sú románske okná. V sakristii sa sondami zistili zvyšky starej výmaľby a nápisu zo 17. a 18. storočia, pod ktorými sa ukazovali ďalšie vrstvy. [2]
 

Kostol je veľmi atypickou sakrálnou stavbou, ktorá vznikla zaujímavým historickým vývojom, spojila dva odlišné objekty do jedného harmonického celku.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Malé Kosihy – Kostol sv. Michala archanjela (č. ÚZPF 344/1) – architektonicko‐historický výskum - rok 2022. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. Kristína Zvedelová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 281.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 281.
[3] www.pamiatky.sk (19.4.2023)
Bibliografia
www.malekosihy.sk
GPS
47.922011, 18.753970
47°55'19.2"N 18°45'14.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk