Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malé Leváre - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Malé Leváre, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný sakrálny objekt z roku 1654, ktorý prestavali a zbarokizovali po požiari v roku 1741. Veža vznikla v roku 1744. Kostol bol v roku 1903 opäť prestavaný a rozšírený o transept a nové presbytérium s polygonálnym uzáverom. Z barokového obdobia pochádza loď, zaklenutá pruskými klenbami, a veža, členená pilastrami a pokrytá murovanou strechou. Barokovo-renesančnú časť v exteriéri členia pilastre, na volútovom štíte hlavnej fasády sú kamenné sochy Panny Márie a sv. Anny. Na prízemí veže je kamenný portál, nad ním v nike sa nachádza veľká kamenná baroková socha sv. Petra apoštola. Exteriér novopristavanej časti kostola bol prefasádovaný v roku 1933. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 282.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 282.
Bibliografia
www.malelevare.sk
GPS
48.501931, 16.972453
48°30'07.0"N 16°58'20.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk