Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krásny Brod - Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Krásny Brod, okres Medzilaborce, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková kaplnka postavená v roku 1761 (1759?). Exteriér má klasicistickú úpravu. Fasády sú členené pilastrami s rímsovou hlavicou, polkruhovo ukončenými oknami so šambránami, oltárny uzáver má oporné piliere a priečelie je zakončené tympanónom. Nad datovaným vstupným portálom je segmentová rímsa s volútovými krakoracami a v minulosti s obrazom Panny Márie. [1] Ide o menší sakrálny objekt s polkruhovým oltárnym uzáverom a bez veže.
 

Na hlavnom oltári sa nachádza ikona Panny Márie s malým Ježiškom.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kaplnky spomína empírový kovový svietnik s emailovými obrazcani zo začiatku 19. storočia. [2]
 

Krásny Brod je najstarším pútnickým miestom súčasnej prešovskej gréckokatolíckej eparchie. Monastyr Zoslania svätého Ducha (Monastyr Sošestvija sviatoho Ducha) v Krásnom Brode patrí medzi jeden z najstarších a najvýznamnejších monastyrov (monastyr – kláštor mníchov východného obradu) na Slovensku. Jeho začiatky sú však zahalené rúškom tajomstva, legiend a hypotéz (cyrilometodejská tradícia, počiatky kláštora v 14. storočí, zázračné uzdravenie slepého žobráka). Trikrát bol monastyr zničený (prvýkrát v roku 1603 grófom Valentínom Drugethom, druhýkrát počas stavovského povstania, ktoré viedol František II. Rákóczi v rokoch 1703 - 1711 a na dlhé roky pre monastyr sa stal osudným rok 1915, keď už murovaný chrám i samotný monastyr boli zničené prechádzajúcim frontom). [3]
 

V krásnobrodskom monastyri bol noviciát pre mladých kandidátov rehole baziliánov, filozofická a teologická škola. Za rok jej založenia sa považuje rok 1747 a trvala do roku 1820. Táto vysoká škola teológie, filozofie a ikonopiseckých štúdií mala veľký význam. V roku 1998 začala rehoľa baziliánov s výstavbou nového monastyra. Aby sa zachovali staré historické ruiny, nový baziliánsky monastyr je vybudovaný severovýchodne od zrúcanín kláštorného chrámu a bol posvätený 2. júna 2002. V krátkom čase severne od historického miesta vyrástol i nový chrám, ktorý bol posvätený 7. júna 2009. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kaplnka je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 130/3.

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na juhovýchodnej strane bývalého kostola a kláštora, ktorý je v zrúcaninách.
Fotogaléria
Krásny Brod - Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky (pohľad od vojenského cintorína) foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky (pohľad od vojenského cintorína) foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky (pohľad z vojenského cintorína) foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky (pohľad z vojenského cintorína) foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky (vedľa zvonica) foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky (vedľa zvonica a v pozadí ruiny kláštora) foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky (vedľa zvonica) foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 8/2021Krásny Brod - Kaplnka Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 8/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 129.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 129.
[3 - 4] http://oukrasnybrod.sk/kultura/monastyr-zoslania-sv-ducha/ (11.8.2020)
GPS
49.225476, 21.896078
49°13'31.7"N 21°53'45.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk