Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malé Zalužice (Zalužice) - Chrám Najsvätejšej Trojice
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Zalužice, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Secesný kostol postavený v rokoch 1923 – 1924. Jednoloďový priestor stavby má polkruhový oltárny uzáver a bočné kaplnky, ktoré naznačujú transeptálne riešenie. Architektonický dôraz je kladený na vybavenie hlavného priečelia, ktoré sa skladá z nižšieho štítového predbránia s troma bránami a veľkým kruhovým oknom na ploche trojhranného štítu. Na štítové predbránie dosadá stlačený široký valec veže s trojitým zvukovým otvorom, vybaveným slepou balustrádou, a zo strechy vyrastajúcou dvojicou malých valcovitých veží, zastrešených zvoncovitou strechou. [1] Je to veľmi zaujímavá sakrálna stavba, ktorá pôsobí silne elegantným dojmom.
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Malé Zalužice (Zalužice) - Chrám Najsvätejšej Trojice foto © Jana Lacková 7/2022Malé Zalužice (Zalužice) - Chrám Najsvätejšej Trojice foto © Jana Lacková 7/2022Malé Zalužice (Zalužice) - Chrám Najsvätejšej Trojice foto © Jana Lacková 7/2022Malé Zalužice (Zalužice) - Chrám Najsvätejšej Trojice foto © Jana Lacková 7/2022Malé Zalužice (Zalužice) - Chrám Najsvätejšej Trojice foto © Jana Lacková 7/2022Malé Zalužice (Zalužice) - Chrám Najsvätejšej Trojice foto © Jana Lacková 7/2022Malé Zalužice (Zalužice) - Chrám Najsvätejšej Trojice foto © Jana Lacková 7/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 286.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 286.
Bibliografia
www.zaluzice.sk
GPS
48.761175, 21.993452
48°45'40.2"N 21°59'36.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk