Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Matiašovce - zvonica
Lokalita
obec Matiašovce, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančná zvonica postavená koncom 16. storočia. Prestavali v druhej polovici 19. storočia. [1] Ide o jednopriestorový vežovitý objekt na pôdoryse štvorca. Fasády sú hladké.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 spomína, že pod novou nárožnou bosážou badať zvyšky renesančného sgrafitového iluzívneho kvádrovania. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí juhozápadne od Kostola sv. Petra a Pavla.
Fotogaléria
Matiašovce - zvonica foto © Ľuboš Repta 6/2014Matiašovce - zvonica foto © Ľuboš Repta 6/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 305.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 305.
Bibliografia
www.matiasovce.sk
GPS
49.354052, 20.362561
49°21'14.6"N 20°21'45.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk