Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Medzibrod - Kostol sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Medzibrod nad Hronom
Lokalita
obec Medzibrod, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1791. Jednoloďová sakrálna stavba s oblým uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý českými plackami. V západnej časti lode je murovaný organový chór s troma arkádami v prízemnej i v poschodovej časti. [1] Veža je krytá barokovou baňou, ktorá dosadá na podstrešnú terčíkovú rímsu. Na veži sú hodiny. Fasády sú členené lizénovým rámom a polkruhovo ukončenými oknami. Pred hlavnou fasádou stojí predstavaná predsieň.
 

V sakristii je neskorobaroková skriňa z konca 18. storočia. Pod chórom je barokový obraz Nanebovzatia Panny Márie z druhej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Medzibrod - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Jana Lacková 12/2018Medzibrod - Kostol sv. Jána Nepomuckého  foto © Jana Lacková 12/2018Medzibrod - Kostol sv. Jána Nepomuckého (detail vstavanej veže) foto © Jana Lacková 12/2018Medzibrod - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Jana Lacková 12/2018Medzibrod - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Jana Lacková 12/2018Medzibrod - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Jana Lacková 12/2018Medzibrod - Pamätník vojakom 1. svetovej vojny (stojí vedľa kostola) foto © Jana Lacková 12/2018Medzibrod - kríž pred kostolom foto © Jana Lacková 12/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 309.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 309.
GPS
48.791506, 19.353973
48°47'29.4"N 19°21'14.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk