Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Modrany - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Madar
Lokalita
obec Modrany, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Vznikol ako artikulárna modlitebňa v roku 1691, pravdepodobne prestavbou staršieho gotického kostola. Vizitácia z roku 1770 píše o modlitebni gotického slohu. Kostol sa v roku 1763 zrútil pri zemetrasení. V nasledujúcich rokoch ho znovu vybudovali. V roku 1953 ho opravili a predĺžili. [1]
 

Je to klasicistický sieňový priestor s rovným stropom, osvetlený z každej strany troma termovými oknami. Predstavaná veža, situovanou do štítového priečelia, je zastrešená zvonovitou prilbou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. V strednej časti jednoliaty tvar zastrešenia prerušuje stlačená cibuľa. Na bočných fasádach sú oporné piliere. Fasády členia kordónové rímsy, veža má lizénové rámovanie na každom poschodí. Pred vstupom je malá otvorená prístavba. [2]
 

V interiéri je kazateľnica z druhej polovice 19. storočia v romantizujúcom neoklasicistickom slohu. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na miernom návrší v strednej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 330.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 330.
Bibliografia
www.obecmodrany.sk
GPS
47.823539, 18.352925
47°49'24.7"N 18°21'10.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk