Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mojmírovce - Park pri kúrii
Lokalita
obec Mojmírovce, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Plocha v okolí kúrie je na mape vojenského mapovania z roku 1839 parkovo upravená a je prepojená s parkom pri kaštieli. Prepojenosť parkov je zrejmá aj z katastrálnych máp z roku 1857 a 1891. [1]
 

Park mal pôvodne pred kúriou na juhozápadnej strane (Školská ulica) pravidelný kruhový motív. Kuriálny park je v súčasnosti v juhozápadnej časti oklieštený výstavbou bytových domov na pôvodnej ploche parku. [2]
 

Druhová skladba drevín je pozmenená, napriek tomu prežíva niekoľko pôvodných jedincov, tiež je stále čitateľná gaštanová aleja pozdĺž cesty. V zlom zdravotnom stave prežíva pôvodný jedinec jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior), dva jedince smreka obyčajného (Picea abies) a niekoľko jedincov mohutných líp malolistých (Tilia cordata). Plocha parku prerastá náletom ruderálnych druhov v krovinnej i stromovej etáži (baza, agát, jaseň). Prestavby ani rekonštrukcie parku nie sú zdokumentované. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav parku je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1 - 3] www.mojmirovce.sk/pamiatky.html (11.7.2020)
Bibliografia
www.mojmirovce.sk
GPS
48.207968, 18.058281
48°12'28.7"N 18°03'29.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk