Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Moravské Lieskové - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Moravské Lieskové, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol s novorománskou úpravou postavený v rokoch 1785 – 1786 ako tolerančný chrám bez veže. V roku 1895 (1892?) bol vybavený vežou, upravený a prefasádovaný. Ide o jednoloďový sieňový priestor s dvoma stĺpmi nesúcimi drevený prievlak rovného stropu, na ktorom je barokizujúci štukový geometrický obrazec. Exteriér s vežou, vtiahnutou do pôdorysu sakrálneho objektu, je členený novorománskymi architektonickými článkami. [1] Veža je zastrešená ihlanom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty fasády.
 

Interiérové vybavenie je z čias stavby kostola. Oltár s mrežovou ohradou je stĺpový s podstavcom, uprostred sa nachádza obraz Krista na mori od J. Hromádku z Brna. Kazateľnica je oválna bez baldachýnu. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Moravské Lieskové - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 2/2022Moravské Lieskové - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 2/2022Moravské Lieskové - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 2/2022Moravské Lieskové - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 2/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 337 - 338.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 338.
GPS
48.820255, 17.794925
48°49'12.9"N 17°47'41.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk