Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Muránska Lehota - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Muránska Lehota, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1820 – 1826. Jednoloďový pozdĺžny typ kostola s rozšíreným presbytériom, zakončeným segmentovým uzáverom. Presbytérium je zaklenuté konchou a jedným poľom pruskej klenby. Loď má rovný strop. Fasády sú hladké. [1] Predstavaná veža je krytá cibuľou a má lizénové rámovanie.
 

Vnútorné zaradenie je z 20. storočia. Zo starého inventára sa zachovala neskorobaroková drevená soška Márie s dieťaťom, z 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 346.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 346.
GPS
48.726748, 20.046589
48°43'36.3"N 20°02'47.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk