Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nemšová - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nemšová, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený v rokoch 1762 -1766. Jednoloďový pozdĺžny objekt, ktorý má polygonálne presbytérium a predstavanú vežu. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami, na západnej strane lode sa nachádza murovaný arkádový organový chór. Do štítového priečelia umiestnená veža je členená pilastrami. Vnútorná výmaľba z roku 1928 je dielom J. Škovránka. [1] Fasády sú členené pilastrami a polkruhovo zakončenými oknami. Presbytérium má lizény. Veža je zastrešená barokovou cibuľovitou strechou s laternou.
 

Hlavný oltár je barokový z prvej polovice 18. storočia. Bol prenesený v roku 1776 z Dubnice nad Váhom. Uprostred stĺpovej oltárnej architektúry je obraz sv. Michala archanjela. Kazateľnica je barokovo-klasicistická z druhej polovice 18. storočia, podľa údajov prenesená z kaplnky Illésházyovského kaštieľa v Dubnici nad Váhom. Drevená krstiteľnica je baroková z druhej polovice 18. storočia, vsadená do steny a zdobená akantovou a páskovou ornamentikou. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 uvádza v sakristii barokový kríž z rokov 1770 – 1775. [3]
 

Kostol je postavený na pôvodnom mieste sakrálneho objektu, spomínaného už v roku 1332, ktorý bol podľa záznamov zbúraný z dvoch dôvodov: prvý bol ten, že bol podmáčaný divokými bludnými vodami Váhu, a druhý ten, že už bol malý pre takú veľkú farnosť. V tom čase totiž patrili do nej okrem Nemšovej nielen Ľuborča, Klúčové, Trenčianska Závada a Borčice, ale i Horné Srnie a Rajkovec. Pre stavbu nového kostola na miesto starého rozhodlo najmä to, že vedľa neho bolo mýto na kráľovskej ceste. [4]
 

Kostol stavali od roku 1762 a prvá omša bola odslúžená na sviatok sv. Michala archanjela v roku 1766. Objekt bol postavený s pričinením a podporou grófa Jozefa Illésházyho, ktorý sa však slávnostne vysviacky nedožil. Interiér kostola tvorí viac historických vzácností. Je to hlavný oltár ozdobený mnohými kolorovanými sochami svätých, či obraz Michala archanjela namaľovaný na objednávku llléšházyovcov. [5]
 

V roku 1915 zasiahol kostol i zvyšok Nemšovej ničivý požiar s tragickými následkami. História opravenej veže po požiari však netrvala dlho. Na sklonku druhej svetovej vojny v roku 1945 bola veža odstrelená. Dva roky po vojne sa opäť začalo s rekonštrukciou veže. Posledné nešťastie, ktoré zasiahlo najmä interiér kostola, bol ďalší požiar v roku 1961. Ten vznikol od mechu organa, ktorý bol z ručného ovládania prerobený na elektrický. Vznikli značné škody, zhorel starý organ, chór i niektoré maľby. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 360.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 360.
[4 - 6] http://nemsova.fara.sk/Historia/default.html (18.8.2020)
Bibliografia
www.nemsova.sk
GPS
48.963291, 18.116752
48°57'47.9"N 18°07'00.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk