Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nitra
Lokalita
obec Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Po založení biskupstva v Nitre, sa jeho sídlom stal pravdepodobne hradný kopec. V 11.storočí sa na hrade spomínal chrám, ktorého patrónmi boli sv. Emerám, Svorad - Ondrej a Benedikt (patrocínium je zachované dodnes). Na hrade v 11.storočí asi existoval biskupský palác, chrám a opevnenie. V prvej tretine 18.storočia vybudovali nový biskupský palác, stavebné práce dokončili v roku 1739. Všetky budovy hradu opravili. Okolo polovice 18.storočia vzniklo reprezentačné prístupové schodište. Menšie úpravy sú z 19. a 20.storočia.
Pamiatková ochrana
V súčasnej dobe Nitriansky hrad bojuje s vážnymi problémami. Už pred rokmi zistili merania, že sa hradný kopec zosúva. Hrad je podkopaný množstvom katakomb a jeho južný svah stojí na nestabilnej vrstve navezenej hliny. K zosuvu pôdy prispelo aj zvetrávanie hornín a výrub stromov, ktorých korene čiastočne zeminu spevňovali. Práce spojené so spevňovaním hradného kopca sa začali v roku 2003. Za zhruba 15 miliónov korún postavili oporný múr s oceľovým zábradlím, kompletne zrekonštruovali chodník i schody, ktoré vedú z hradu na Podzámsku ulicu. V roku 2005 sa začalo aj s výstavbou dolného oporného múru popri Podzámskej ulici. Kope sa do hĺbky štyroch metrov a výkop zalievajú betónovou zmesou. Po dokončení ho na základe požiadavky Krajského pamiatkového úradu obložia lomovým kameňom.
 

Nitra – hradný palác – suterén (č. ÚZPF 1483/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2016. Autor: Mgr. Michal Šimkovic. [1]

Fotogaléria
Hrad Nitra                                                      Hrad Nitra                                                      Hrad Nitra                                                      začiatok 19. storočiaHrad Nitra                                                      oceľorytina Ludwiga Rohbocka z roku 1856Hrad Nitra                                                      foto © Viliam Mazanec 11/2010Hrad Nitra                                                      foto © Viliam Mazanec 11/2010Hrad Nitra - vstup do objektu                                                      foto © Viliam Mazanec 11/2010Hrad Nitra - vstup do objektu                                                      foto © Viliam Mazanec 11/2010Hrad Nitra                                                      foto © Viliam Mazanec 11/2010Hrad Nitra                                                      foto © Hana Farkašová 7/2004Hrad Nitra - Bazilika sv. Emeráma                                                     foto © Hana Farkašová 7/2004Hrad Nitra                                                      foto © Hana Farkašová 7/2004Hrad Nitra                                                      foto © Hana Farkašová 7/2004Hrad Nitra - Bazilika sv. Emeráma                                                   foto © Hana Farkašová 7/2004Hrad Nitra                                                      foto © Hana Farkašová 7/2004Hrad Nitra                                                      foto © Hana Farkašová 7/2004Hrad Nitra                                                      foto © Vladimír Šušoliak 5/2013Hrad Nitra                                                      foto © Vladimír Šušoliak 5/2013Hrad Nitra                                                      foto © Vladimír Šušoliak 5/2013Hrad Nitra                                                      foto © Vladimír Šušoliak 5/2013Hrad Nitra - Bazilika sv. Emeráma                                             foto © Vladimír Šušoliak 5/2013Hrad Nitra - Bazilika sv. Emeráma                                                      foto © Vladimír Šušoliak 5/2013Hrad Nitra - Bazilika sv. Emeráma                                                      foto © Vladimír Šušoliak 5/2013Hrad Nitra - Bazilika sv. Emeráma                                                    foto © Vladimír Šušoliak 5/2013Hrad Nitra - Bazilika sv. Emeráma                                                      foto © Vladimír Šušoliak 5/2013Hrad Nitra - Bazilika sv. Emeráma                                                      foto © Vladimír Šušoliak 5/2013Hrad Nitra - Bazilika sv. Emeráma                                                      foto © Vladimír Šušoliak 5/2013Hrad Nitra - Bazilika sv. Emeráma                                                  foto © Vladimír Šušoliak 5/2013
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (11.5.2023)
Bibliografia
BUDAY, Peter: Obnova "Pribinovho kostola" na Nitrianskom hrade v rokoch 1931 až 1933. In: Monument revue, II, č. 1, 2013, s. 2 - 7.
ILKÓ, Krisztina: K identifikácii stredovekých fresiek v Katedrále sv. Emeráma v Nitre. In: Pamiatky a múzeá, 2014, č. 2, s. 16 - 21.
JUDÁK, Viliam - BEDNÁR, Peter - MEDVECKÝ, Jozef: Kolíska kresťanstva na Slovensku. Nitriansky hrad a katedrála sv. Emeráma v premenách času. Bratislava: Biskupský úrad v Nitre, AÚ SAV a Arte Libris, 2011. 503 s. ISBN 978-80-970809-8-3
PLEKANEC, Vladimír: Nález stredovekej fresky v Katedrále sv. Emeráma v Nitre. In: Pamiatky a múzeá, 2013, č. 3, s. 8 - 9.
PROČKA E. Richard: Nitriansky hrad. Náčrt budovania mýtického obrazu pamiatky v 20. storočí. In: Monument revue, V, 2016, č. 2, s. 28 - 35.
PUŠKÁROVÁ, Blanka: Sakrálne objekty Nitrianskeho hradu. In: Pamiatky a múzeá, 1991, č. 1, s. 17 - 19.
SAMUEL, Marián – BEDNÁR, Peter: Výskumy brán Nitrianskeho hradu v areáli bývalého Župného domu. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 24. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 197 – 212. ISBN 978-80-89175-59-8
www.nitra.sk
GPS
48.318164, 18.086574
48°0 19' 5.39", 18°0 5' 11.67"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk