Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nitrianske Sučany - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nitrianske Sučany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka postavená na konci 18. a začiatku 19. storočia. Malý sakrálny objekt na obdĺžnikovom pôdoryse s polkruhovým oltárnym uzáverom. [1] Fasády sú hladké. Priečelie s trojuholníkovým štítom má segmentovo ukončený vstup do kaplnky.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v interiéri uvádza drevené sochy Piety a dvoch malých anjelov z 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na rázcestí smerom do obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 378.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 378.
GPS
48.722253, 18.475775
48°43'20.1"N 18°28'32.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk