Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nitrianske Sučany - Kaplnka sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nitrianske Sučany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka postavená v roku 1746. Malý sakrálny objekt s vykrojeným barokovým štítom s rovným oltárnym uzáverom. Zaklenutá je pruskou klenbou. [1] Fasády sú hladké. Dve hrany objektu sú skosené.
Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí pri ceste do obce. Nachádza sa v južnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 378.
GPS
48.726210, 18.470325
48°43'34.4"N 18°28'13.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk