Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižná Vladiča - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Vladiča, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neobarokový kostol z roku 1913. Jednoloďový priestor so širokou segmentovou apsidou, zaklenutý pruskými klenbami. Fasáda, členené plytkými opornými piliermi, má na západnom priečelí vstavanú, mierne vystupujúcu vežu so vstupným portálom a okrúhlym oknom. Veža má v hornej časti skosené hrany a obvyklé barokové zastrešenie cibuľou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 385.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 385.
GPS
49.291856, 21.776633
49°17'30.7"N 21°46'35.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk