Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nové Mesto nad Váhom - Kalvária
Lokalita
obec Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Tri vysoké hranolové postamenty na dvojstupňovom pódiu, prepojené oblúkovite vykrojenými krídlami zdobenými zalomenými volútkami, nesú kríž s Kristom, pod ktorým kľačí Mária Magdaléna a sochy Panny Márie a sv. Jána. Pozadie kamenného súsošia architektonicky dotvára stlačený oblúk na stene ohradového múru. Na čelnej strane klasicistických postamentov sú vyryté dnes už nedostatočne čitateľné, ale v 50. rokoch 20. storočia ešte zachované nápisy s chronostichonom, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou datujú vznik súsošia Ukrižovania do roku 1804. [1]
 

Nápis na strednom postamente: SVSCIPECOR VE / RE CONTRITUM / SVSCIPE IESU! / QVAE PECCANS / POPVLVS VOTA / PRECESQVE / FERET (Prijmi srdce veľmi skrúšené, prijmi Ježišu modlitby, ktoré predosiela hrešiaci ľud.), na postamente pod sochou Panny Márie: SIS NOBIS CVN / CTIS GENITRIX / TV VIRGO / MARIA / ET POPVLVS / NATI TOTUS / AD INSTAR / ERVNT (Panna Márie Bohorodička, buď nám všetkým a celému národu vzorom.), na postamente pod sochou sv. Jána: QVI CHARVS / FVERAS CHRI / STO. QVI DIV. / IOANNES / ET MATRI / FVERAS. / AVXILIARE / REIS! (Sv. Ján, ktorý si bol milý Kristovi a jeho matke, buď na pomoci aj nám hriešnym!). [2]
 

Súsošie vychádza z predlohy oltára Ukrižovania Illésházyovskej kaplnky vo farskom Kostole Narodenia Panny Márie v Trenčíne, ktorý vytvoril Ľudovít Gode v rokoch 1750 – 1753. V sochárskom stvárnení sa prejavuje subtílnosť a gracióznosť predlohy a postavy Panny Márie a sv. Jána úplne preberajú i podobu Godeho sôch. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre mesta pri vstupe do areálu farského, bývalého prepoštského Kostola Narodenia Panny Márie. [4]
Fotogaléria
Nové Mesto nad Váhom - Kalvária foto © Ľuboš Repta 7/2017Nové Mesto nad Váhom - Kalvária (socha Panny Márie) foto © Ľuboš Repta 7/2017Nové Mesto nad Váhom - Kalvária (socha Márie Magdalény) foto © Ľuboš Repta 7/2017Nové Mesto nad Váhom - Kalvária (socha sv. Jána) foto © Ľuboš Repta 7/2017
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 264.
[2 - 4] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 264.
Bibliografia
www.nove-mesto.sk
GPS
48.756394, 17.832811
48°45'23.0"N 17°49'58.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk