Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Opiná - Evanjelický kostol
Lokalita
obec Opiná, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol z roku 1926, kedy sa pri prestavbe použila stará stavba tolerančného chrámu, ktorá pochádzala z roku 1792. Pozdĺžny sieňový priestor so širokým segmentovým oltárnym uzáverom má ťažký betónový strop, ktorý ustupuje smerom hore do štvorca. Zvonku je stavba spevnená pultovými opornými piliermi, ktoré sú na hlavnom priečelí postavené diagonálne. Predstavaná veža z roku 1807 má klasicistickú pilastrovú úpravu s dvojitou podstrešnou rímsou a baňatú trojstupňovú prilbu. [1]
 

Oltár neoklasicistickej stĺpovej architektúry má ústredný obraz Nanebovstúpenia Pána od M. Jordána z roku 1927. Kazateľnica je neoklasicistická z roku 1904. Krstiteľnica so súsoším Krstu Krista je neoklasicistická z roku 1904. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Opiná - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2012Opiná - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2012Opiná - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2012Opiná - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2012Opiná - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2012Opiná - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2012Opiná - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2012Opiná - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 428.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 428.
Bibliografia
www.opina.sk
GPS
48.853209, 21.427478
48.853209,21.427478
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk