Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Palárikovo
Iný názov
Károlyiovský kaštieľ
Lokalita
obec Palárikovo, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kaštieľ z polovice 18. storočia. Prebudovaný bol v roku 1866 podľa projektu architekta M. Ybla v klasicistickom slohu. Po roku 1946 objekt adaptovali na kancelárie Štátnych lesov a majetkov. Budova je postavená na pôdoryse písmena U. Má dvojtraktové stredné krídlo so vstupnou sieňou a schodišťom na poschodie. Reprezentačná sieň je na poschodí. Prízemie má nízke pruské klenby, na poschodí sú rovné stropy. Stavba má predstavaný portikus a rizalit, balkón smerom do parku. Fasáda s klasicistickým architektonickým členením. Dve kolmé bočné krídla sú jednopodlažné, prestavané. [1] Okolo kaštieľa je rozsiahly anglický park.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Palárikovo – vodáreň, kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 363/3) – architektonicko-historický výskum - rok 2013, spracovatelia: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Hudák, PhD., Mgr. P. Buday. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou. Kaštieľ slúži ako hotel.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Palárikovo (pohľad z parku) foto © Ľuboš Repta 8/2021Kaštieľ Palárikovo foto © Ľuboš Repta 8/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 445.
[2] www.pamiatky.sk (4.11.2014)
GPS
48.038873, 18.069324
48°02'19.9"N 18°04'09.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk