Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
pamiatkové územie
sídelný územný celok alebo krajinný územný celok sústredených pamiatkových hodnôt alebo archeologických nálezov a archeologických nálezísk, ktorý je z dôvodu ich ochrany podľa zákona vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu alebo pamiatkovú zónuwww.pamiatkynaslovensku.sk