Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Behynce (Tornaľa) - Szent-Iványiovský kaštieľ
Lokalita
obec Tornaľa, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kaštieľ z polovice 18. storočia. Upravovaný bol začiatkom 20. storočia. Je to jednopodlažná budova so stredným rizalitom. Fasády sú členené lizénovým rámovaním a luiséznou dekoráciou. V tympanóne sa nachádza erb. Miestnosti majú kláštorné klenby. Dispozícia bola narušená neskoršími úpravami. Zadný trakt bol pristavaný v 20. storočí. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 109.