Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Hnúšťa - Kaplnka na cintoríne
Lokalita
obec Hnúšťa, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neorenesančná kaplnka s kryptou postavená v roku 1902. Sieňový priestor na pôdoryse štvorca zaklenutý kupolou, dosadajúcou na oblé stĺpy. Fasády s priebežnou horizontálnou bosážou sú členené pilastrami a rímsami. V priečelí je stĺpový rizalit, na ňom tympanón. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Stav
Stav kaplnky nie je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintoríne.
Hnúšťa - Kaplnka na cintoríne foto © Ladislav Luppa 9/2014Hnúšťa - Kaplnka na cintoríne foto © Ladislav Luppa 9/2014Hnúšťa - Kaplnka na cintoríne foto © Ladislav Luppa 9/2014Hnúšťa - Kaplnka na cintoríne foto © Ladislav Luppa 9/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 410.
Literatúra
www.hnusta.sk