Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Parihuzovce - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Parihuzovce, okres Snina, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1801. Opravený bol v roku 1903 Stavba retarduje typ kostolov projektovaných stavebnou kanceláriou Komory koncom 18. storočia. Jednoloďová dispozícia s polkruhovou apsidou a predstavanou vežou, v podveží otvorená do lode, ktorá je zaklenutá dvoma poľami pruskej klenby. [1] Fasády sú hladké a členené polkruhovo ukončenými oknami, na veži je nárožné lizénové rámovanie.
 

Vnútorné zariadenie s oltármi a ikonostasom je z roku 1903 a opakuje derivátne barokovo-klasicistické tvary. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 448.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 448.
GPS
49.113211, 22.195050
49°06'47.6"N 22°11'42.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk