Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Partizánske - Kostol Božského Srdca Ježišovho
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Partizánske, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol patrí k ojedinelým pamiatkam novodobej funkcionalistickej architektúry na Slovensku. Vznikol v rokoch 1943 – 1949 ako súčasť novozaloženého priemyselného mesta Baťovany. Zaujal dominantné miesto na okraji tiahleho námestia. Projekt stavby urobil významný československý architekt Vladimír Karfík (* 26. október 1901, Idrija, Slovinsko - † 6. jún 1996, Brno) , ktorý bol medzi rokmi 1930 – 1946 hlavným architektom firmy Baťa. Realizácia kostola sa však pre zlú hospodársku situáciu predĺžila a k jeho vysviacke došlo až v júni 1949. [1]
 

Priestranný sieňový kostol obdĺžnikového pôdorysu s kapacitou 270 ľudí má pravouhlé presbytérium a je vstupným priečelím s predsadenou dominantou vežou orientovaný do námestia. Z bočných strán sa na presbytérium napája sakristia a oratórium. Ako konštrukčný systém bola na stavbe použitá moderná železobetónová skeletová konštrukcia. Členitý železobetónový rebrovaný strop je podopretý ôsmymi stĺpmi s mramorovým obkladom, pričom mramor sa uplatňuje tiež v dlažbe a umeleckej výzdobe. Interiér bol vybavený jedinečne riešeným neónovým osvetlením, zjednoteným s plastickými prvkami interiéru. [2]
 

V priestore veže sa osadilo subtílne oceľové schodisko vedúce do horného zvonového podlažia, ktoré je napojené na vonkajšiu ochodzu s výhľadom na mesto. [3]
 

Napriek funkcionalistickej snahe zvýrazniť funkčnosť sakrálnej stavby, striedmym spôsobom sa na fasádach i v interiéri realizovala sochárska a reliéfna výzdoba. Autorom Krížovej cesty, reliéfu Piety i dominantného mramorového kríža so sochou Krista je významný slovenský sochár Tibor Bartfay (* 12. máj 1922, Nitra – † 3. október 2015, Bratislava). [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky pod číslom 10963/0. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti mesta.
Poznámky
[1] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. Topoľčany: TRISTANPRESS, spol. s r.o., 2015. s. 96.
[2] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. s. 96 - 97.
[3 - 4] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. s. 97.
[5] www.pamiatky.sk (15.3.2023)
Bibliografia
www.partizanske.sk
GPS
48.622847, 18.379090
48°37'22.3"N 18°22'44.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk