Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
pastorácia
vykonávanie duchovnej správywww.pamiatkynaslovensku.sk