Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pastuchov - Kostol Všetkých svätých
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Pastuchov, okres Hlohovec, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1844 – 1846. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria, za ktorým je pristavaná sakristia a so vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté jedným poľom českej placky, loď pruskou klenbou s medziklenbovými pásmi. Na západnej strane je murovaný chór s rovným parapetom. Priečelie je členené dvojicami pilastrov s rímsovou hlavicou. Veža situovaná na strednú os štítového priečelie je zastrešená stanovou strechou dosadajúcou na podstrešnú rímsu s terčíkmi. Veža je prístupná vretenovým schodišťom z juhozápadnej strany. [1]
 

Hlavný oltár je klasicistický z čias stavby kostola. Stĺpová oltárna architektúra má v strede niku s plastikou Madony z 20. storočia. Bočné oltáre Ružencovej Panny Márie a sv. Anny sú pendanty, pseudoklasicistické z rokov 1871 – 1875, v pilastrovej architektúre sú oltárne obrazy od G. Conráda. Klasicistická kazateľnica z prvej polovice 19. storočia má štvorhranný parapet a baldachýn s drevorezbou ružíc i festónov. Krstiteľnica je klasicistická z červeného mramoru. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza novorokokové svietniky z druhej polovice 19. storočia, rokokovú sväteničku z polovice 18. storočia s mušľovým dekorom i putti a novorokokovú monštranciu z roku 1878 s tepaným rokajovým dekorom. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 454.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 454.
GPS
48.426778, 17.875740
48°25'36.4"N 17°52'32.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk