Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
periodizácia dejín
v rámci časových období sa hľadali spoločné črty, charakteristické pre tú-ktorú historickú epochu. Za medzníky sa zvyčajne vybrali významné politické udalosti a zvraty, nie dlhodobé procesy. Vývoj sveta v jednotlivých krajín je nerovnomerný, označenie epoch neplatí univerzálne pre všetky územia a všetky historické obdobia.www.pamiatkynaslovensku.sk