Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Petrovce - Kostol Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Petrovce, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Moderný kostol postavený v rokoch 1929 - 1930, inšpirovaný kubizmom a tektonikou románskych stavieb. [1] Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a asymetricky umiestnenou vežou. Fasády sú hladké, členené združenými polkruhovo zakončenými oknami a dekoratívnymi opornými piliermi. Veža je zastrešená zaujímavo riešeným mohutným ihlancom.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Petrovce - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © www.petrovce.sk/ (24.6.2021), dobová pohľadnica, prvá polovica 20. storočiaPetrovce - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © www.petrovce.sk/ (24.6.2021), detail dobovej pohľadnice, prvá polovica 20. storočiaPetrovce - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Ladislav Luppa 6/2021Petrovce - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Ladislav Luppa 6/2021Petrovce - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Ladislav Luppa 6/2021Petrovce - kríž pred kostolom foto © Ladislav Luppa 6/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 462.
Bibliografia
www.petrovce.sk
GPS
48.186056, 20.021801
48°11'09.8"N 20°01'18.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk