Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Podrečany - Kaplnka Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Podrečany, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka postavená v 18. storočí. Jednoloďový priestor so segmentovým oltárnym uzáverom, zaklenutý krížovými hrebienkovými klenbami. Nad vstupom je murovaná empora. Hlavná fasáda bez veže má lizénové rámovanie a polkruhový štít s volútami na bokoch, uprostred je nika. Nad portálom sa nachádza štukový reliéf Najsvätejšej Trojice. [1]
 

Hlavný oltár baldachýnového typu ja barokový z druhej polovice 18. storočia. Uprostred stĺpovej architektúry, vypĺňajúcej šírku celého presbytéria, je novší obraz Najsvätejšej Trojice z 20. storočia. Oltár v interkolumniách dopĺňajú plastiky sv. Štefana, Ondreja, Imricha i sv. Jozefa a bohatou rokokovou ornamentikou. Štyri mramorové náhrobné dosky pochádzajúce z 18. storočia sú poškodené. Voľné plastiky svätcov bez atribútov sú zo začiatku 19. storočia. Krucifix je ľudová drevorezba z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Podrečany - Kaplnka Najsvätejšej Trojice foto © Ladislav Luppa 7/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 492.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 492.
Bibliografia
www.podrecany.skwww.pamiatkynaslovensku.sk