Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Považské Podhradie (Považská Bystrica) - renesančný kaštieľ
Lokalita
obec Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ z roku 1631. V 18. storočí bol prestavaný a doplnený záhradným terasovitým schodišťom do parku. Je to dvojpodlažná bloková budova s dvoma nárožnými vežami. Na prízemí je vstupná sieň, zaklenutá valenou klenbou, z nej sú renesančnými portálmi prístupné jednotlivé miestnosti a nárožné veže. [1] V reprezentačných sieňach sa kedysi nachádzali maľby. [2] Kaštieľ má hladkú fasádu s renesančnými šambránami okien a nad renesančným vstupným portálom je erb s letopočtom 1631. V ohradnom múre kaštieľa je kamenné nadpražie neskorogoticko-ranorenesančného portála z konca 15. storočia, preneseného z hradu. [3]
 

Kaštieľ dal postaviť Šimon Balassa s manželkou Magdalénou. Do nového objektu sa presťahovali z hradu. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Kaštieľ opravili a zmodernizovali v roku 1914. V rokoch 1944 – 1945 bol ťažko poškodený, pričom zanikli jeho hospodárske budovy. V rokoch 1955 – 1956 prestavali poschodie a upravili fasádu. [5]
 

Projektová dokumentácia opravy strechy: Mestský projektový ústav Považská Bystrica, 1972. Umelecko-historický výskum: Ing. arch. Z. Gardavský, SURPMO Olomouc. [6]
 

Považská Bystrica-Považské Podhradie – kaštieľ (č. ÚZPF 761/0) - architektonicko-historický výskum - rok 2007. Autor: Mgr. Michal Šimkovic. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Kaštieľ nedávno prešiel veľkorysou rekonštrukciou.
Prístup
Stojí na svahu pod Považským (Bystrickým) hradom.
Fotogaléria
Považské Podhradie - renesančný kaštieľ foto © Viliam MazanecPovažské Podhradie - renesančný kaštieľ foto © Viliam Mazanec Považské Podhradie - renesančný kaštieľ foto © Imrich Kluka 12/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 530.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 162.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 530.
[4] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky ... s. 162.
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 530.
[6] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine: Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Banská Bystrica: Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1978. s. 22.
[7] www.pamiatky.sk (4.5.2023)
GPS
49.143533, 18.459150
49°0 8' 36.72", 18°0 27' 32.94"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk