Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Prievidza - Trojičný stĺp
Lokalita
obec Prievidza, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
Bibliografia
MATÁKOVÁ, Barbora: K problematike reštaurovania Trojičného stĺpu v Prievidzi. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 13. Bratislava: Národné pamiatkové a krajinárske centrum a Slovenský pamiatkový ústav, 1996. s. 43 - 46.
www.prievidza.skwww.pamiatkynaslovensku.sk