Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Prosiek - Kostol sv. Alžbety
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Prosiek, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotická kaplnka zo začiatku 14. storočia, ktorá bola neskôr renesančne upravená. Rozšírili ju v roku 1827 na kostol, ktorý neoklasicisticky prefasádovali v roku 1880. Veža je z roku 1927. Ide o jednoloďový kostol s rovným uzáverom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. V presbytériu sa zachovali gotické krížové klenby s ťažkým klinovým rebrom a ružicovým svorníkom. Rebrá dosadajú na hlavice s maskami. [1]
 

V presbytériu je neskororenesančná drevená krstiteľnica s ľudovými maľbami z konca 17. storočia. Kazateľnica je tiež z konca 17. storočia. Obraz sv. Rodiny je zo začiatku 19. storočia. Plastika sv. Jána Nepomuckého, polychrómovaná ľudová drevorezba, je z 19. storočia. Zvon je z roku 1695. [2]
 

História kostola v Prosieku sa podľa iného zdroja datuje do obdobia rokov 1332 - 1337, kedy na jeho mieste stála malá gotická kaplnka, ktorá bola súčasťou cintorína ohradeného múrom. Zásluhou rodu Jób-Fančal sa v 16. storočí z malej kaplnky stal kostol. Gotickú kaplnku zväčšili a pristavili renesančnú loď. Už v tomto období nie je fara v Svätej Anne, ale v Prosieku. Kostol bol zasvätený svätej Margite. V roku 1826 katolícky veriaci kostol prerobili a zasvätili svätej Alžbete. Zvalili ohradný múr a z materiálu vystavali vežu. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v polovici obce na kopci.
Fotogaléria
Prosiek - Kostol sv. Alžbety foto © Patrik Kunec 10/2015Prosiek - Kostol sv. Alžbety foto © Patrik Kunec 10/2015Prosiek - Kostol sv. Alžbety foto © Patrik Kunec 10/2015Prosiek - Kostol sv. Alžbety foto © Jana Lacková 9/2022Prosiek - Kostol sv. Alžbety foto © Jana Lacková 9/2022Prosiek - Kostol sv. Alžbety foto © Jana Lacková 9/2022Prosiek - Kostol sv. Alžbety foto © Jana Lacková 9/2022Prosiek - Kostol sv. Alžbety foto © Jana Lacková 9/2022Prosiek - Kostol sv. Alžbety foto © Jana Lacková 9/2022Prosiek - Kostol sv. Alžbety foto © Jana Lacková 9/2022Prosiek - Kostol sv. Alžbety foto © Jana Lacková 9/2022Prosiek - Kostol sv. Alžbety foto © Jana Lacková 9/2022Prosiek - Kostol sv. Alžbety foto © Jana Lacková 9/2022Prosiek - Kostol sv. Alžbety foto © Jana Lacková 9/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1969. s. 574.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 574.
[3] www.prosiek.ocu.sk (28.12.2016)
Bibliografia
www.prosiek.sk
GPS
49.146391, 19.503271
49°08'47.0"N 19°30'11.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk