Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pusté Úľany
Lokalita
obec Pusté Úľany, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kaštieľ, ktorý postavili v roku 1749. Majiteľmi sídla boli členovia rodu Zichy. Kaštieľ sa po roku 1948 využíval na administratívne účely. Prešiel toľkými úpravami a zásahmi, že už o kaštieli ako historickej budove nemôže byť ani reč. Objekt sa zmenil na akúsi vilu, ktorá má zmodernizovaný interiér.
 

Budova v exteriéri ničím nepripomína, že je bývalým šľachtickým sídlom rodín Farkaš a Zichy. Povojnová prestavba kaštieľa veľmi negatívnym spôsobom zmenila charakter stavby tak v exteriéri, ako aj v interiéri. Starobylosť budovy potvrdzujú už len priestory prízemia a suterénu zaklenuté barokovými klenbami. Suterén zaberá len časť zastavanej plochy kaštieľa. Má tri priestory zaklenuté valenými klenbami, ktoré navzájom spájajú dve zaklenuté chodby. Na prízemí sa zachovali valené klenby s trojbokými a päťbokými výsečami. [1]
 

Obraz o podobe kaštieľa dokladajú iba dobové vyobrazenia na pohľadniciach zo začiatku 20. storočia. Severozápadná (hlavná) fasáda objektu bola sedemosová a riešená symetricky. V strede mala trojosový prevyšený mierny rizalit, ktorý vystupoval z blokovej hmoty kaštieľa zastrešenej valbovou strechou. Rizalit ukončovala manzardová strecha. Výška poschodia bola väčšia ako výška prízemia. Nárožia budovy boli zvýraznené mohutnými širokými pilastrami, ktoré prechádzali cez obe podlažia. Rizalit vertikálne členili štyri pilastre, ale iba v úrovni poschodia. Prízemie kaštieľa horizontálne členila pásová rustika ukončená kordónovou rímsou a poschodie ukončovala korunná rímsa. Menšie okná prízemia boli dvojkrídlové, 12-tabuľové, mali podokennú rímsu a vnútornú mrežu. Väčšie okná na poschodí boli dvojkrídlové, 24-tabuľové, lemované pravouhlou šambránou dosadajúcou na podokennú rímsu, pod ktorou sa v úrovni parapetu nachádzali nízke pravouhlé zrkadlá. Hlavný vstup do kaštieľa bol cez jednoduchý pravouhlý portál, ktorý mal v nadpraží rímsu nesenú volútovými konzolami. Dvojkrídlové dvere boli členené vertikálne pravouhlými kazetami. [2]
 

Okolo kaštieľa sa nachádzal menší park, ktorý je zobrazený na katastrálnej mape obce z roku 1892. [3]
 

Súčasťou šľachtického sídla boli rozsiahle areály hospodárskych budov, ktoré obklopovali kaštieľ z východnej a zo západnej strany. Budovy boli postupne asanované, naposledy v roku 2005 zbúrali barokovú prízemnú stavbu, ktorá stála oproti nákupnému stredisku – predajni potravín Jednota. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav bývalého kaštieľa je veľmi dobrý.
 

V roku 2008 bola budova rekonštruovaná a používaná ako jazyková škola, domov dôchodcov a materská škola. Na poschodí sú tri bytové jednotky s trojizbovými bytmi, z čoho je jeden kompletne zrekonštruovaný. Strecha je zrekonštruovaná celá. V podkroví je možné urobiť 3 - 4 bytové jednotky. Pivnica je vyčistená s možnosťou ďalšej úpravy. Na pozemku je 60 okrasných drevín, ktoré tvoria živý plot. Obvodové múry sú hrubé od 60 cm až do 100 cm. Celková plocha je 1 200 m2, obytná plocha 870 m2. Rovinatý pozemok má rozlohu 1 242 m2, s okrasnou záhradou. Objekt je na predaj. [5]

Prístup
Stojí v západnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Pusté Úľany zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1904)Kaštieľ Pusté Úľany zp © Imrich Kluka, archív (detail dobovej pohľadnice, 1904)Kaštieľ Pusté Úľany foto © Imrich Kluka 3/2011
Poznámky
[1] DÉMUTH, Andrej et al.: Pusté Úľany. Príbeh obce. Trnava: Edition Ryba, Legenda Trnava, 2006. s. 182.
[2 - 4] DÉMUTH, Andrej et al.: Pusté Úľany. Príbeh obce. s. 182.
[5] www.reality-biciar.sk (30.7.2014)
Bibliografia
www.puste-ulany.sk
GPS
48.232885, 17.567155
48°13'58.4"N 17°34'01.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk