Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sačurov - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Sačurov, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1809. V 19. a 20. storočí bol opätovne opravovaný a zariaďovaný. Ide o jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Na západnom priečelí stojí veža pôvodne so vstupným portálom, nad ktorým bol kedysi veľký segmentovo ukončený štít, neskôr však pred vežu pristavali predsieň. Hladká fasáda je členená iba polkruhovo ukončenými oknami. Masívna veža mala nárožné pilastre s rímsovou hlavicou, dnes je členená lizénovým rámom a zastrešená barokovou stlačenou cibuľou s laternou. [1] Hrany veže sú zaoblené.
 

Na klasicistickom hlavnom baldachýnovom oltári je obraz Madony od Beregiho (1927). Ikonostas v pseudoklasicistickom slohu pochádza zo začiatku 20. storočia. Kamenná klasicistická krstiteľnica je z čias stavby kostola. [2]
 

V inventári sa nachádza cínový barokový kalich z roku 1710 a barokový kalich zo začiatku 18. storočia z tepaného striebra. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 78.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 78.
[3] www.sacurov.sk/info_cirkev.html (13.3.2018)
Bibliografia
www.sacurov.sk
GPS
48.820786, 21.694904
48°49'14.8"N 21°41'41.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk