Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šaľa - Kostol sv. Margity Antiochijskej
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Šaľa, okres Šaľa, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1828 – 1837 na mieste staršieho kostola, ktorý bol vybudovaný najneskôr v 16. storočí. Staviteľom dnešného kostola bol Juraj Schwartz z Trnavy. [1] Kostol je jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria, zaklenutým kupolou. Na severnej strane je pristavaná sakristia. Na juhozápadnej strane je vstavaná veža. Loď je zaklenutá pruskou klenbou s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na vtiahnuté pilastre s rímsovými hlavicami. Priečelie so vstupným portálom má štyri oblé stĺpy, ktoré nesú tympanón. Veža situovaná na strednú os priečelia je zakončená strechou v tvare prilby. [2]
 

Dva bočné oltáre pendanty sú klasicistické z čias stavby kostola. Uprostred portikovej oltárnej architektúry sú obrazy sv. Anny s malou Pannou Máriou a Zvestovanie Panny Márie. Dva ďalšie bočné oltáre, pendanty, majú v pseudogotickom orámovaní obrazy Immaculaty a sv. Jozefa z konca 19. storočia. Kazateľnica je klasicistická z čias stavby kostola s ornamentikou na oblom parapete a baldachýne. Klasicistická krstiteľnica z 30. rokov 19. storočia je z červeného mramoru, s oblou kupou zdobenou listovcom a na drevenom vrchnáku je plastická skupina Krst Krista. Kríž je z čias stavby kostola, ľudová drevorezba. Svietniky sú luisézne. Monštrancia je rokoková z konca 18. storočia, s tepaným dekorom. Cibórium je neskorobarokové z 18. storočia, s tepaným dekorom. Kalichy sú barokové z 18. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí takmer v strede mesta.
Fotogaléria
Šaľa - Kostol sv. Margity Antiochijskej (v popredí Trojičný stĺp) foto © Imrich Kluka 10/2012Šaľa - Kostol sv. Margity Antiochijskej (v popredí Trojičný stĺp) foto © Jana Lacková 7/2015Šaľa - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Jana Lacková 7/2015Šaľa - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Jana Lacková 7/2015
Poznámky
[1] www.sala.fara.sk (26.2.2015)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 231.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 231 - 232.
Bibliografia
www.sala.sk
GPS
48.151480, 17.876131
48°09'05.3"N 17°52'34.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk