Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sekule - prícestný kríž 2
Lokalita
obec Sekule, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Dal ho postaviť v roku 1813 roľník Juraj Maxian z vďaky Bohu, že pri oraní našiel na tomto mieste určitý obnos peňazí. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Prícestný kríž stojí v lokalite U chotára smerom na Borský Svätý Jur.
Poznámky
[1] www.obecsekule.sk (28.1.2016)
Bibliografia
www.obecsekule.skwww.pamiatkynaslovensku.sk