Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Senec - Kaplnka na cintoríne
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Senec, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Neorománska kaplnka postavená koncom 19. storočia. [1] Malý sakrálny objekt s rovným uzáverom a malou strešnou nikou, v ktorej je plastika. Fasády sú členené oblúčkovým vlysom.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintoríne.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 90.
Bibliografia
www.senec.sk
GPS
48.219382, 17.393010
48°13'09.8"N 17°23'34.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk