Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Senec - Kaplnka Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Senec, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka postavená v roku 1718, asi 5-600 krokov od posledných domov obce. Dal ju postaviť šľachtic István Bornemissza. Dôsledkom kuruckých vojnových udalostí sa aj v Senci objavila „čierna choroba“ – mor. Obeťou epidémie sa stala mladá dcéra šľachtica Bornemisszu a chorobou bolo postihnuté celé služobníctvo. Bornemissza dal sľub, že v prípade pominutia choroby dá postaviť kaplnku. Nakoľko kaplnka bola obďaleč od obce, v blízkosti bol aj domček pre správcu kaplnky. Domček, ktorý sa nachádza približne 80 m južným smerom od kaplnky, starší Senčania ho nazývali „cholerový dom“, dodnes je v pomerne dobrom stave. [1]
 

V oltári sa našiel oltárny kameň, čím dňa 2. marca 1912 ostrihomský arcibiskup Medardus Kohl kaplnku po vtedajšej renovácii vysvätil mučeníkom sv. Clementovi a sv. Blandinimu. Senčania však, držiac sa tradície, slávia hody v nedeľu sv. Trojice. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Veriaci v roku 2002 dali kaplnku obnoviť zvnútra i zvonka. Zreštaurovaný bol tiež klasicistický oltár. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1 - 3] www.senec.sk/sk/aktualita/senecke-hody-300-vyrocie-zalozenia-kaplnky-svatej-trojice (5.10.2019)
Bibliografia
www.senec.sk
GPS
48.215632, 17.407541
48°12'56.3"N 17°24'27.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk