Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Senica - klasicistická kúria
Lokalita
obec Senica, okres Senica, Trnavský kraj
Bibliografia
www.senica.sk



www.pamiatkynaslovensku.sk