Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Slizké - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Slizské, Slizskó
Lokalita
obec Slizké, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1798 na spôsob barokovo-klasicistických tolerančných chrámov bez veže. Sieňová stavba so segmentovým oltárnym uzáverom. Štítové priečelie má lizénové rámovanie a dvojstupňový štít. Pred vstupom bola neskôr pristavaná predsieň. [1] Sakrálny objekt zostal dodnes bez veže. Fasády sú členené segmentovo ukončenými oknami.
 

Oltár portálového typu je klasicistický z polovice 19. storočia, s novším obrazom Ježiš v Getsemanskej záhrade, zo začiatku 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 123.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 123.
Bibliografia
www.slizke.sk
GPS
48.516378, 20.089049
48°30'59.0"N 20°05'20.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk