Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sokolovce - Kalvária
Lokalita
obec Sokolovce, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kalvária bola údajne z pôvodného, zatiaľ neznámeho miesta, premiestnená do blízkosti farského Kostola Povýšenia sv. Kríža. Balustrádou ohradenú skupinu tvorí kríž s Ukrižovaným a voľne rozložené, iba na malých sokloch osadené sochy. Panna Mária, sv. Ján, Mária Magdaléna objímajúca kríž i telo mŕtveho Krista sú podané v dynamickom barokovom pohybe, s hlboko premodelovanými a rozviatymi drapériami. Podľa zápisu v kanonickej vizitácii z roku 1780 „sa osvietený pán Adamus Tessany na počesť Najsvätejšej Trojice postaral v roku 1695 o postavenie kamennej sochy Ukrižovaného na spôsob Kalvárie s okolostojacimi postavami, ohradené kamenným zábradlím a postavené pred farou.“ Súsošie však svojím sochárskym spracovaním a barokovým inscenovaním zodpovedá skôr obdobiu do polovice 18. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Kalvária je v značne zvetranom a narušenom stave. [2]
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 321.
[2 - 3] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 321.
Bibliografia
www.sokolovce.sk
GPS
48.536358, 17.844911
48°32'10.9"N 17°50'41.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk