Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Špačince - Kalvária
Lokalita
obec Špačince, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Dobre zachované súsošie Ukrižovania je stvárnená ako štvorfigurálna skupina v architektonicko-sochárskej kompozícii, ktorá je pre okolie Trnavy typická. Na pomerne vysokom sokli je osadený trojitý podstavec s vyššou a mohutnejšou ústrednou časťou nesúcou kríž s Ukrižovaným, pod ktorým kľačí Mária Magdaléna. Tradičné gestá i pomerne priliehavé drapérie dvoch ďalších postáv, Márie a Jána, umiestnených na nižších podstavcoch, odkazujú na doznievanie neskorého baroka, ako obdobia ich vzniku. Oveľa aktuálnejšie pre koniec 18. storočia sú klasicizujúce dekoratívne prvky zalamovaných volút a motívov triglyfov s kvapkami na bočných podstavcoch. Naproti tomu okraj kartuše na strednom poli tvorí barokizujúci boltcový a rokajový ornament. Vyrytý je v nej maďarský nápis s datovaním: FEL FESZITETET / KRISTUS / URUNKNAK / ŐRŐK EMLÉKEZETIRE / IESUS SZENT SZIVET / HÉVEN SZERETŐ / FLLAIAN (?) LOTTA / EGY NEMES, ÉS / NEMZETES / ASSZONY / ANNO / MDCCXCVII (Na večnú pamiatku Ukrižovaného Krista nášho Pána oddane jeho Božské srdce milujúca šľachtičná Lotta Fllaina (?) roku 1797). Pomerne kvalitné súsošie vzniklo v období striedania sa slohov, pričom sú v ňom prítomné viaceré polohy na ceste od baroka ku klasicizmu. V kanonickej vizitácii z roku 1847 sa uvádza, že podľa dôveryhodného svedectva dala Kalváriu postaviť istá pani Františka Takácsová, rodená Baloghová. S ňou údajne tiež súvisí záznam citovaný z vizitácie z roku 1813, podľa ktorého Kalváriu dala nákladom 60 florénov postaviť istá vdova. [1]
 

V roku 1873 postavili veriaci murované zastavenia Krížovej cesty, do ktorých boli v roku 1930 namaľované obrazy. Pôvodné vyobrazenia Krížovej cesty sa nespomínajú. Zastavenia, údajne pre ich veľmi schátraný stav, v 60. rokoch 20. storočia zbúral bývalý kostolník Rudolf Nádaský, ktorý sa o Kalváriu staral a zároveň do kruhu okolo návršia postavil v rokoch 1969 /1970 nové, dnešné zastavenia. Jednoduché betónové pilieriky majú nadstavce s výklenkami, v ktorých sú umiestnené zarámované farebné reprodukcie výjavov Krížovej cesty. Pri prestavbe bolo odstránené aj staré schodisko, ústiace medzi prvým a posledným zastavením priamo ku skupine Ukrižovania a nové postavili z boku, zo spoločnej cesty vedúcej i na cintorín pomedzi X. a XI. zastavenie. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav architektonického súboru je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Kalvária je situovaná pri hlavnej ceste, severne od stredovekého farského Kostola Narodenia Panny Márie, v tesnej blízkosti areálu cintorína, na samostatne ohradenom umelo vytvorenom kruhovom návrší, porastenom vysokou zeleňou. [3]
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 343.
[2] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 343 - 344.
[3] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 343.
Bibliografia
www.spacince.sk
GPS
48.437182, 17.609448
48°26'13.9"N 17°36'34.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk