Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala
Lokalita
obec Spišská Belá, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História
Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala (1807 – 1891) približuje život a dielo významného matematika, fyzika, inžiniera, univerzitného profesora, vynálezcu a priekopníka v oblasti fotografickej optiky, ktorý sa narodil v Spišskej Belej. Expozícia je sprístupnené v jeho rodnom dome v už od roku 1964 a patrí do pôsobnosti Slovenského technického múzea v Košiciach. [1]
 

V rámci expozície Fotografická a kinematografická technika je návštevníkom prezentovaný život a dielo i jeho brata Otta Baltazára Petzvala. V múzeu získa informácie o kinematografickej technike od camery obscury po prvú fotografiu (1826). Oboznámi sa s vývojom fotografickej optiky a techniky. Prehľad dejín kinematografie umocní rad prezentovaných snímacích a projekčných prístrojov. [2]
 

Počiatky vzniku fotografie pripomínajú snímky zhotovené technikou daguerrotypie, ambrotypie a ferotypie. Súbory fotografických prístrojov vo vitrínach členené podľa typológie a formátu mapujú ich vývoj do súčasnosti. Exponáty prezentujú renomovaných európskych, amerických a japonských výrobcov, ktorí priniesli významné inovácie v oblasti analógovej a digitálnej fotografickej techniky. [3]
 

Unikátna Krügenerova detektívna komora v podobe knihy či panorámy dobového fotoateliéru zo začiatku 20. storočia a fotokomory zo 70. rokov 20. storočia efektne dopĺňajú exkluzívnu expozíciu. [4]
 

Slovenské technické múzeum v Košiciach od svojho konštituovania v roku 1947 venuje pozornosť osobnostiam, ktoré prispeli do celosvetovej pokladnice technického rozvoja. Jedným z týchto priekopníkov bol aj Jozef Maximilián Petzval (1807 - 1891), ktorý svojim prínosom dal nový rozmer fotografickej optike v teórii i praxi. Pri vstupe do múzea upúta jeho veľavravný výrok: ,,Podmanil som svetlo, mám ho v hrsti, ale na svete je ešte príliš veľa tmy“. [5]
 

Podnet na založenie múzea prišiel od vlastivedných nadšencov zo Spišskej Belej začiatkom 60. rokov 20. storočia, čo neskôr vyústilo do zámeru zriadiť špecializované múzeum so zameraním na dejiny fotografickej techniky. Prvá expozícia bola realizovaná podľa scenára prof. Rudolfa Skopca z Prahy, odborníka na dejiny fotografie. Podkladom mu bola jeho publikácia "Dějiny fotografie v obrazech od nejstarších dob k dnešku" (Orbis Praha, 1963). [6]
 

Rozšírená a inovovaná expozícia bola sprístupnená 21. mája 2009. Štruktúra expozície pozostáva z tematických celkov vystihujúcich ucelenú kapitolu vo vývoji fotografickej a okrajovo i kinematografickej techniky. Zdôrazňuje najvýznamnejšie medzníky, ktorými prešla fotografická technika od camery obscury až po súčasnosť. V rámci komplexu expozície sú prezentované hlavné celky: Život a dielo Jozefa Maximiliána Petzvala a Otta Baltazára Petzvala, Začiatky fototechniky a fotografie - Od camery obscury po prvú fotografiu, Epochálny prevrat vo vývoji fotografickej optiky a techniky a Prehľad dejinami kinematografie. [7]

Expozície
Úvodná časť expozície je venovaná životu a dielu Jozefa Maximiliána Petzvala (1807 – 1891). Vystavený je tu celokovový daguerrotypický prístroj (replika) firmy Voigtländer & Sohn s portrétovým objektívom, ktorý J. M. Petzval v roku 1840 prepočítal ako prvý na svete. Objektív mal na svoju dobu vynikajúcu svetelnosť 1:3,7 a bol 14 krát svetelnejší ako Daguérrom používané objektívy. Jeho objav bol predznamenaním obrovského rozvoja fotografickej techniky, čo dokumentuje kolekcia vystavených objektívov a fotografických prístrojov. Časť expozície je venovaná jeho bratovi Ottovi Baltazárovi (1809 – 1893), ktorý sa preslávil najmä ako matematik a vedec. [8]
 

Druhá časť prezentuje vývoj fotografickej techniky od prvých pokusov s camerou obscurou až po prvú fotografiu z roku 1826. Súčasťou expozície je aj niekoľko daguerrotypií, ambotypií a ferotypií a tiež dobový fotoateliér zo začiatku 20. storočia. V samostatných vitrínach sú inštalované súbory fotografických prístrojov členených podľa zaužívanej typológie a formátu. Konkrétne ide o prístroje ateliérové, cestovné, sklopné, vzperové, boxové, jednooké a dvojoké zrkadlovky, prístroje pre okamžitú fotografiu, miniatúrne, pockety, kompakty, stereoskopické, panoramatické, zvláštne a digitálne. Exponáty prezentujú renomovaných európskych, amerických a japonských výrobcov, ktorí priniesli významné inovácie v oblasti analógovej a digitálnej fotografickej techniky. Inštalovaná fotokomora zo 70. rokov 20. storočia pripomína zhotovovanie fotografií klasickým procesom. [9]
 

Veľkorozmerné panely expozície predstavujú jednotlivé druhy fotografie od reportážnej cez žurnalistickú, portrétnu, umeleckú, až po reklamnú. Prízemie je venované dejinám kinematografickej techniky, prezentuje v skratke vývojový rad snímacích prístrojov najrozmanitejších konštrukcií, projekčné prístroje zo začiatku filmovej techniky, kinosálové 35 a 16 mm projektory, až po techniku nedávneho obdobia. [10]

Kontakt
Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala
Petzvalova 30, 059 01 Spišská Belá

OTVARÁCIE HODINY
Pondelok – zatvorené
Utorok - Sobota 10.00 – 16.30
Nedeľa – zatvorené
Prístup
Rodný dom Jozefa Maximiliána Petzvala stojí v centre mesta.
Fotogaléria
Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023Spišská Belá - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala foto © Viliam Mazanec 10/2023
Poznámky
[1 - 4] https://stm-ke.sk/sk/pobocky/muzeum-j-m-petzvala-v-spisskej-belej/zakladne-informacie (26.10.2023)
[5 - 10] https://stm-ke.sk/sk/aktualne/muzeum-j-m-petzvala-muzeum-a-expozicia/detail/83 (26.10.2023)
Bibliografia
www.spisskabela.sk
GPS
49.1875720.45833
49°11'15.3"N 20°27'30.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk