Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišská Stará Ves - Židovský cintorín
Lokalita
obec Spišská Stará Ves, okres Kežmarok, Prešovský kraj
Bibliografia
ŠOLTÝS, Eugen - SCHLOSSMANN, Jenö: Spomienky na židovskú obec Spišská Stará Ves. Zürich, 1987. 56 s.
www.spisskastaraves.skwww.pamiatkynaslovensku.sk