Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišské Hanušovce - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Spišské Hanušovce, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka z prvej polovice 19. storočia. Jednoduchá stavba so strešnou vežičkou. Vo svätyni je krytá konchou, v lodi českou plackou. Priečelie je členené pilastrami a veľkým trojhranným frontónom. [1]
 

Za oltárom sú rokokové iluzívne nástenné maľby. Rokokovo-luisézny oltár pochádza z polovice 18. storočia, uprostred stĺpovej architektúry je obraz Nanebovzatie Panny Márie. K oltáru dodatočne pripojené obrazy sv. Antona Paduánskeho a sv. Michala archanjela z roku 1845 sú od V. Narkeho. [2] Oltár bol pravdepodobne prenesený do kaplnky z farského kostola. Ide o votívnu kaplnku rodiny Kostkovcov. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na južnom okraji obce, v areáli cintorína, pri hlavnej ceste. [4]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 158.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 158.
[3 - 4] MOLITORIS-MAJERIKOVÁ, Milica – MAJERIKOVÁ, Ingrid: Spišské Hanušovce (1313 – 2013). Bratislava: GORALINGA, 2013. s. 35.
GPS
49.327218, 20.347185
49°19'38.0"N 20°20'49.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk