Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišský Štiavnik - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Spišský Štiavnik, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol postavený koncom 14. storočia. Zbarokizovali ho v 18. storočí a upravovali v 19. storočí. Je to jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. [1] V roku 1767 bola od základov vymurovaná a zastrešená nová veža. [2] Presbytérium je zaklenuté dvoma poľami krížovej klenby so svorníkom. Klinové rebrá s jedným žľabom dosadajú pomocou nábežných štítkov na konzoly s maskami a naturalistickým ornamentom. Na východnej strane presbytéria je gotické výklenkové pastofórium s kovanou mrežou z 15. storočia. Loď je zaklenutá pruskými klenbami, podobne ako priestor pod chórom, ktorý sa arkádovite otvára do lode. Sakristia je zaklenutá lomenou valenou klenbou s lunetami. Fasády sú hladké. Veža je zakončená ihlanom, ktorý dosadá na podstrešnú terčíkovú rímsu. Ešte v 60. rokoch 20. storočia mala veža barokovú cibuľu, ako to uvádza Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969. [3] V roku 1738 boli na veži zriadené hodiny. Pre veľkú vlhkosť nie sú v kostole žiadne krypty. [4]
 

Hlavný oltár je venovaný ku cti Narodenia Panny Márie. V roku 1700 sa okrem hlavného oltára „antiqui operis“ so zatváracími krídlami, v strede so sochou Panny Márie, okolo ktorej bolo šesť sôch apoštolov a sochy sv. Štefana, Ladislava, Mikuláša, Martina, Kataríny a Barbory, spomínajú aj bočné oltáre sv. Heleny, Kataríny a sv. Mikuláša. Všetky bočné oltáre však boli zničené. Nové bočné oltáre vznikli v roku 1752, prvý k úcte sv. Anny a druhý k úcte sv. Jozefa. V roku 1705 urobili v kostole novú povalu a celý kostol vyzdobili obrazmi a sochami. [5]
 

Kamenná krstiteľnica z roku 1649 má na kužeľovom podstavci kužeľovitý driek a oblú kupu. Na medenom, tepanou, stupňovitom vrchnáku sa nachádza nápis s letopočtom. [6] Kazateľnica doplnená neogotickým nadstavacom pochádza z konca 18. storočia. Zvon z roku 1752 je zdobený reliéfnym dekorom a nápisom. Procesiový kríž je z 19. storočia. V kostole sa nachádza aj malý chór s organom. [7]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kostola uvádza barokový kalich z polovice 18. storočia s ušnicovou a ružicovou ornamentikou, rokokový pacifikál z druhej polovice 18. storočia z dielne J. Szilassyho z Levoče s reliéfmi Viery, Nádeje a Lásky a so štyrmi emailovými medailónmi s pašiovými scénami. [8]
 

Okolo sakrálneho objektu sa zachoval vysoký kamenný obranný múr s pultovou strieškou a murovanou vstupnou bránou. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Posledná oprava veže bola prevedená v roku 1991, kedy bola pokrytá medeným plechom. [10]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí uprostred obce pri rieke Hornád.
Fotogaléria
Spišský Štiavnik - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Patrik Kunec 8/2015Spišský Štiavnik - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Patrik Kunec 8/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 180.
[2] www.spisskystiavnik.sk/2005/09/dejiny-obce/ (15.11.2018)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 180.
[4 - 6] www.spisskystiavnik.sk/2005/09/dejiny-obce/ (15.11.2018)
[7 - 9] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 180.
[10] www.spisskystiavnik.sk/2005/09/dejiny-obce/ (15.11.2018)
GPS
48.994684, 20.358600
48°59'40.9"N 20°21'31.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk