Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Staškovce - Chrám sv. Demetera veľkomučeníka
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Staškovce, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neobarokový kostol postavený v roku 1903. Jednoloďový sakrálny objekt s oblým hlbokým presbytériom a vstavanou vežou. V lodi sú pruské klenby, v presbytériu lunety. Fasáda je členená vertikálnymi lizénami, polkruhovo zakončenými oknami a podstrešnou rímsou, zdobenou zuborezom. Na západnom priečelí je vsadená neobaroková veža so zvukovými oknami, lemovanými barokovou pásovou šambránou. Veža je krytá trojstupňovou barokovou baňatou strechou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. Obraz Panny Márie Ochrankyne je z druhej polovice 18. storočia, v pôvodnom barokom ráme. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 198.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 198.
Bibliografia
www.staskovce.sk
GPS
49.277910, 21.755864
49°16'40.5"N 21°45'21.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk