Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Strihovce - Chrám sv. Eliáša proroka
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Strihovce, okres Snina, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol. Obnovený bol v rokoch 1928 – 1930. Typ východoslovenskej sakrálnej stavby s bočnými kaplnkami, naznačujúcimi centrálu kríženia pozdĺžnej a transeptálnej osi. Jednoloďový priestor s presbytériom, čiastočne vysunutou vežou a do lode otvoreným podvežím je krytý segmentovými klenbami. Hladká fasáda je členená polkruhovo zakončenými oknami. Bočné transeptálne kaplnky na fasádach zdôrazňuje kupolovité barokové zastrešenie. Na veži je trojstupňová baňatá strecha. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 210.
GPS
48.897400, 22.278119
48°53'50.6"N 22°16'41.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk