Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stropkov - božie muky
Lokalita
obec Stropkov, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kamenné božie muky pochádzajúce z roku 1888. Je to malá kaplnka s nikou postavená v eklektickom slohu, zakončená kamenným krížom. [1] V nike bola kedysi polychrómovaná ľudová drevorezba Madony s dieťaťom z 18. storočia. [2] Dnes je nika prázdna.
 

Najstaršia fotografia zobrazujúca sochu je z roku 1915 a vidieť na nej aj vyhorený stropkovský kostol po vzdialený frontu. [3]
 

Drobný sakrálny objekt bol v priebehu 20. storočia viackrát predmetom malých opráv, prevažne však bola len obnovovaná výmaľba. Pozostáva z podstavca a niky, ktorá je zaklenutá malou valenou klenbou. Otvor niky má rovné ostenia, rovný parapet a po stranách je vyzdobený pilastrami s pätkami a hlavicami, na ktoré dosadá oblúk, uzatvárajúci ohraničenie niky. Oblúk v tvare oslieho chrbta zároveň tvorí štít architektúry, ktorý je ukončený pomerne veľkým kamenným jednoramenným krížom. Podstavec sa skladá z troch kvadratických blokov s pyramidálne sa zužujúcimi až pod niku. Tretí – najužší diel podstavca má skosené hrany a na čelenej strane rytý nápis – slabo čitateľný letopočet „1888“. V interiéri niky bola drevená plastika, ktorú premiestnili na rímskokatolícku faru. [4]
 

Božie muky v Stropkove sú hodnotným dokladom drobnej sakrálnej architektúry z konca 19. storočia na východnom Slovensku. Zároveň sú významným krajinotvorným činiteľom a esteticky dopĺňajú areál rímskokatolíckeho kostola. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Objekt stojí v juhozápadnej časti areálu rímskokatolíckeho kostola.
Fotogaléria
Stropkov - božie muky foto © Viliam Mazanec 8/2017Stropkov - božie muky foto © Viliam Mazanec 8/2017
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (1.5.2020)
[2] BEŇKO, Ján et al.: Stropkov. Stropkov: Mesto Stropkov, 1994. s. 242.
[3] ŠMAJDA, Ľuboslav: Bratstvo Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej v Stropkove. 350 rokov (1669 - 2019). Stropkov: Mesto Stropkov, 2019. s. 32.
[4 - 5] www.stropkov.sk/bozia-muka.html (1.5.2020)
Bibliografia
www.stropkov.sk
GPS
49.201698, 21.652670
49°12'06.1"N 21°39'09.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk