Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Štvrtok - zvonica
Lokalita
obec Štvrtok, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
Bibliografia
www.stvrtok.comwww.pamiatkynaslovensku.sk