Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sucháň - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Sucháň, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kostol z čias okolo roku 1530. Prestavaný bol v rokoch 1660 – 1699. Upravili ho v roku 1784 a renovovali v roku 1870. Ide o halový priestor s polygonálnym oltárnym uzáverom a vstavanou vežou. Interiér je krytý krížovou klenbou a valenou lunetovou klenbou. Fasády sú hladké, členené štíhlymi polkruhovo zakončenými oknami a opornými piliermi. [1] Veža je zastrešená ihlancom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty.
 

Neoklasicistický oltár typu triumfálnej brány má uprostred olejomaľbu Ukrižovaného od K. Lehotského. [2] Oltár v roku 1899 vyrobil Lambert Bokkelev. [3] Kazateľnica, drevená krstiteľnica a organ pochádzajú z konca 19. storočia. [4]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kostola uvádza kalichy – renesančný s akantovou pásovou ornamentikou z konca 17. storočia, neskorobarokový s nápisom a datovaním z roku 1761 a liturgickú cínovú konvu z konca 18. storočia. [5]
 

Spolu s kostolom bola v 16. storočí postavená zvonica a obranný múr. Po generálnej oprave zo zvonice zostala spodná časť a slúži ako vstupná brána do areálu. [6]
 

Za pôsobenia farára Samuela Fuscha (1888 – 1910) boli zakúpené tri veľké zvony. 12. augusta 1916 boli násilne odobraté pre potreby armády a zostal iba jeden malý zvon. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1875 bola drevená podlaha vymenená za kamennú. V roku 1924 sa vykonalo pokrytie strechy lode a veže šindľom. Obnova strechy, krovu a hromozvodu sa uskutočnila aj v roku 1936. V druhej polovici 20. storočia sa realizovala výmaľba interiéru. V exteriéri sa kostol omietol šľachtenou škrabanou omietkou (brizolitom). Bola vykonaná elektrifikácia zvonov a oprava schodov na chór. [8]
 

V roku 2008 sa uskutočnil umelecko-historický výskum, ktorého predmetom bolo určenie vývoja a spresnenie datovania stavby kostola. Potvrdený bol renesančný pôvod sakrálneho objektu. [9]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v severovýchodnej časti obce. Stojí na miernom návrší.
Fotogaléria
Sucháň - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 8/2017Sucháň - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 8/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 217.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 218.
[3] www.obecsuchan.sk/o-obci/kulturne-pamiatky/evanjelicky-kostol.html (29.8.2020)
[4 - 5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 218.
[6 - 9] www.obecsuchan.sk/o-obci/kulturne-pamiatky/evanjelicky-kostol.html (29.8.2020)
Bibliografia
www.obecsuchan.sk
GPS
48.315233, 19.225234
48°18'54.8"N 19°13'30.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk